Missie:
Plezier in het werk is belangrijk. Werk moet bij iemands persoonlijke kwaliteiten passen, bij wat men belangrijk vindt en wat men in het leven wil realiseren. Werken is ook gezond, houdt ons betrokken en actief. In beweging zijn, omgang met mensen, resultaat zien van je acties en regelmaat. Wij willen als Van Berlo re integratie een bijdrage leveren aan de participatie van deelnemers en er mede voor kunnen zorgen dat ook deze deelnemers het plezier in werk weer terug gaan vinden. Een persoonlijke benadering, aandacht en maatwerk, daar staan wij voor. Ook de samenwerking met het werk leerbedrijf Van Der Leegte Werkt B.V. zien wij als grote meerwaarde. Het bundelen van de kennis en het netwerk dat Van Der Leegte Werkt in Eindhoven en omgeving heeft, is voor ons een positieve aanvulling.

Visie:
De visie van Van Berlo re-integratie bemiddeling is; middels werk naar werk. Door het inzetten van een werk- leerplek zorg je ervoor dat de deelnemer weer in het arbeidsproces komt. Hierdoor doet de deelnemer niet alleen werkritme op, maar ontwikkelt hij ook belangrijke werknemersvaardigheden, waaronder: zich houden aan regels, werkmotivatie, leermotivatie, zelfstandigheid, weerbaarheid, stressbestendigheid, samenwerkingsvaardigheden en communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor het vinden en aanhouden van een reguliere betaalde baan. Ook verbetert het de positie van de deelnemer als hij vanuit werk op zoek gaat naar een betaalde baan. Dit zal een stuk lastiger zijn op het moment dat iemand geen zinvolle dagbesteding heeft en thuis op de bank zit.

In de begeleiding staan wij voor maatwerk, hebben korte lijnen met de opdrachtgever en wij hanteren een persoonlijke en integrale aanpak. We werken niet alleen toe naar een betaalde baan, maar werken ook aan de randvoorwaarden om duurzaam uit te kunnen stromen naar betaald werk. Dit betekent dat we ook kijken naar andere levensgebieden en daarop inzetten in de begeleiding als blijkt dat een levensgebied instabiel is omdat iemand bijvoorbeeld schulden heeft of omdat er sprake is van een verslavingsproblematiek.

Wij zijn betrokken, enthousiast en hebben de wil om het gezamenlijk doel te bereiken. Wij gaan uit van mogelijkheden en houden rekening met beperkingen. Met behulp van maatwerk trajecten activeren, begeleiden en bemiddelen wij doeltreffend naar passend werk.