Waar Van Berlo re-integratie bemiddeling zich constant aan het oriënteren is op verschillende werk- leerbedrijven in en rond de gemeente Eindhoven, is in 2015 een eerste samenwerkingspartner in Van Der Leegte Werkt B.V. gevonden. In 2012 is Van Der Leegte Werkt B.V. als regulier industrieel bedrijf opgericht om personen met een beperking en of arbeidsachterstand de mogelijkheid te bieden om in het bedrijf Van Der Leegte Werkt B.V. zichzelf binnen drie tot zes maanden te kunnen ontwikkelen.

Opbouw van een werk- leertraject:
Elk traject is anders, het is maatwerk. Echter zit er wel een rode lijn in het verloop van de trajecten. Onderstaande stappen worden doorlopen op het moment dat een deelnemer wordt aangemeld voor een werk- leertraject.

Periode 1. Kennismaking en opbouw werkuren werk- leertraject (week 1-4)
Periode 2. Inventariseren wensen en mogelijkheden m.b.t. betaald werk (week 4-8)
Periode 3. Sollicitatieperiode – nazorg (week 8-12)